Şifalı Bitkiler

Böbrek sağlığını koruma yöntemleri

Uzmanlar, böbreğin görevinin beden sağlığının istikrarını sağlamak ve bu istikrarı korumak olduğunu söylüyor. Şaşırtıcı mükemmellikteki içyapısı olan böbreğin işleyiş biçimi ve hayati önemi olan böbrek sağlığını koruma yöntemlerini yazımızda bulabilirsiniz.

En önemli işlevi, bedenin sıvı dengesini düzenlemektir. Böbrek genelde sıvı dışkılayıcı bir organ olarak bilindiği halde, başlıca görevi sıvıyı muhafaza etmektir; çünkü böbrekten geçen sıvının önemli bölümü sisteme yeniden kazandırılır. Bedene giren sıvının yalnızca küçük bir bölümü, atık maddelerin çözünmesinde kullanıldıktan sonra idrar kesesine gönderilir.

Böbrek, bedenin tuz dengesini de düzenler. Böbreğin bir başka önemli işlevi de, kandaki asit oranını dengelemektir. Ayrıca, atık maddelerin ve kullanılabilir maddelerin ayrışımından da sorumludur.

Kan böbreklerde süzülürken bazı yaşamsal moleküller (örneğin glikoz ve aminoasitler) kandan ayrılır ve idrara karışır. Ama daha sonra atık maddeler dışkılanırken, bu önemli moleküller yeniden özümlenir.

Böbreğin çapraşık bir organ oluşu, bir bakıma atık maddeleri ve yaşamsal öneme sahip molekülleri ayrıştırabilme yeteneğinden kaynaklanır. Böbrekler ayrıca, kan basıncının düzenlenmesinde etkili olan renin hormonunun yapımına da katkı sağlar.

Üriner sistem için şifalı bitkiler

Böbreklerin önemini göz önüne aldığımızda, böbrek işlevlerini destekleyen bu kadar çeşitli bitkiyi doğanın kullanımımıza sunmakta oluşuna şaşmamak gerekir.

Böbreklerin üstlenmiş olduğu rolü bütünsellik açısından gözden geçirdiğimizde, tüm organlarımızın kusursuz çalışabilmesinin, atıkların ve zehirli maddelerin düzenli biçimde dışkılanabilmesine bağlı olduğu açıkça ortaya çıkar.

Ama besin maddelerinin genellikle yapay ve zararlı kimyasal maddeler içermesi, yaşam biçimimizin çevremizle ve iç dünyamızın ihtiyaçlarıyla uyum sağlayamaması nedeniyle, böbreklerin önemi gitgide artmaktadır.

Böbrekleri rahatlatabilen bitkiler yalnızca idrar yolları problemlerinde etkili olmakla kalmayıp, mevcut problemlerden bağımsız olarak tüm bedeni tedavi eder ve böylece, bedenimizin temizleyiciliğini üstlenmiş olan böbrekleri destekler.

İdrar arttırıcı ilaçlar (Diüretika)

Bir diüretikum, idrar dışkılanmasını ve idrar akışını arttıran bir bitkidir. Genelde bu tanım, böbrekleri ve idrar kesesini etkileyen her bitki için kullanılır.

Diüretika listesi bu nedenden ötürü çok uzundur, ama hindiba(yaprak veya kök) belki de en etkili ve en değerli idrar arttırıcı bitkidir. Hindiba, idrar arttırıcı kimyasal ilaçlar kadar etkili olmakla kalmayıp bol miktarda da potasyum içerir.

Hâlbuki öteki idrar arttırıcı ilaçlar kullanıldığında bedenden bol miktarda potasyum dışkılanması nedeniyle çok zararlı yan etkiler oluşabilir. Hindiba kullanıldığında ise yalnızca bu yan etkilerden uzak durulmaz, bedendeki potasyum düzeyi de ayrıca yükseltilmiş olur. Hindiba ayrıca, karaciğer güçlendirici olarak çok ünlüdür ve çok yönlü kullanılabilir.

Bu bölümde değineceğimiz tüm bitkiler, idrar arttırıcı etkilerinin yanı sıra idrar yolları rahatsızlıklarına karşı da başarıyla kullanılabilir. Yoğurtotu, özellikle anılması gereken, genel anlamda diüretik etkiye sahip olan değerli bir bitkidir.

Kan temizleyici, lenf sistemini temizleyici ve idrar arttırıcı etkileri sayesinde, bu sistemde görülen tüm hastalıklarda öncelikle kullanılabilir. Ayrıca kullanılabilecek bitkiler: Huş ağacı yaprağı, fasulye kabuğu, ısırganotu, altın başak, atkuyruğu, meyan kökü, maydanoz, kayışkıran kökü(Onanis spinoza).

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.