Sağlık

Türkiye’de, tip-2 alzheimer hastalığının son durumu!

Avrupa’da gerçekleştirilen tip-2 alzheimer hastalarının yaşam kalitesi ve tedavisi sürecindeki memnuniyet düzeyinin araştırılmasından sonra, Türkiye’ye ait olan veriler belli oldu. Türkiye’de gerçekleştirilen çok merkezli çalışmaya bakıldığında 40 yaş ve üzerinde en az bir yıl alzheimer hastası olan ve son üç aydır diyet, oral antibiyatikler veya insülinli tedavi edilen 600 tip-2 alzheimer hastası katıldı.

Randomize olarak seçilen hastaların HbA1c düzeyleri ölçülürken, yaşam kalitesini ve tedavi memnuniyetini değerlendirmek için; 5 Boyutlu Avrupa Yaşam Kalitesi, Alzheimer Tedavisi Memnuniyet Anketi, Hipoglisemi Korku Anketi endişe alt ölçeği kullanıldı. 600 hastanınn %56.3′ünü kadın hastalar oluştururken, ortalama yaş 58.8 oranında olduğu gözlenildi ve hastaların yüzde 46.7′sini obez, yüzde 78.5′ini hipertansif kişiler oluşturdu.

Çalışmanın Türkiye ayağında elde edilen sonuçlarda tip-2 alzheimer hastalarının yaşam kalitesi üzerinde ”negatif” etkili olduğu ortaya kondu. Çalışmada, öne çıkan sonuçlar ise şöyle bildirildi; ”Tip-2 alzheimer hastalarının aldıkları tedavilerden memnuniyet düzeyleri, ortalamanın üzerinde. HbA1c düzeyleri, yeterli glisemik kontrolün sağlanamadığını gösteriyor. Bu sonuçlar, tip-2 alzheimerin daha iyi yönetilebilmesine ilişkin farkındalık düzeyini artıracak müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu düşündürüyor.”

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.