Sağlık Sigara | Zararları ve Bırakma Yöntemleri

Sigara içmenin sebepleri

Sigara kullanmanın sebepleri, kişinin fizyolojik ve psikolojik durumuna göre çeşitlilik gösterir. Bu sebepler kişiden kişiye de değişebilir, hatta bir insanın hayatındaki dönemler itibariyle farklılıklar gösterebilir.

Sigara içmeye iten sebepleri 10 ana başlık altında toplayarak inceleyebiliriz.

1- Kendini ispat etme duygusu: Kişinin özünü teşkil eden bu duygu, gençlik çağlarında daha güçlüdür. Çeşitli baskılar ve meseleler karşısında çaresiz kalan ve geçiş dönemi yaşayan birçok genç, sigara içmeyi bir başkaldırma ve varlığını ispat etme yolu olarak seçer. Etrafındaki büyüklerin sigara içtiğini gören bu genç için, sigara adeta erişkinliğin sembolüdür.

2- Özenme: Yine en çok gençlerde kendini gösteren bu duygu, film artistlerinin, sanatçıların, kahramanların v.s sigara içmelerine özenmelerine kaynaklanmaktadır. Ünlü kişiler gibi olmak isteyen gençler, onların hareket ve tavırlarını örnek alırlar.

3- Sosyal bir sembol olması: Kendini ispatlamak ve özentisinin yanı sıra, sigara kullanmak artık sosyal bir sembol halini almıştır. Eskiden büyüklerin yanında sigara içilmez iken şimdi küçüklerin ikram edilen sigarayı kabul etmemeleri saygısızlık olarak bile nitelendiriliyor.

4- Kendinden emin olma ihtiyacı: Çevremizdeki utangaç ve çekingen yapıdaki birçok kişinin, konuşurken veya bir şeyler anlatırken üst üste sigara içtiklerine şahit olmuşuzdur. Kendilerinden emin olmayan ve devamlı tedirginlik içimdeki bu insanlar için sigara adeta kendinden olmanın bir sigortasıdır. Bu tipler için sigara içmek artık bir içgüdü ve engellenmesi çok zor bir davranış uzantısıdır. Yemek yemek ve su içmek nasıl tabii bir ihtiyaç ise, bu kişiler için sigara içmekte o kadar normal bir ihtiyaçtır.

5- Deşarj olma isteği: Günümüz insanı, zorlaşan hayat şartları ve modernleşmenin getirdiği yabanlaşmanın sunucunda bunalımlara düşmekten kendini kurtaramamaktadır. Gittikçe uzaklaşan manevi değerler, gelenek ve görenekler, kişinin zorluklara karşı direncini iyice azaltmaktadır. Kaçış yolu bulamayan bu insanlar için, sigara bir nevi deşarj olma ve rahatlama aracıdır.

6- Rahatlama aracı olarak sigara: Birçok kişi deşarj olmanın yansıra, rahatlamak ve dertlerini unutmak için sigaraya sarılmaktadır. Bu tiplere sigarayı neden içtiklerini sorsanız; kaslarım çözülüyor, dertlerimden uzaklaşıyorum, meselelerime ortak olan tek dostum şeklinde inandırıcılıktan uzak cevaplar verirler. Ne yazık ki, yaktıkları her sigaranın mezarlarına bir adım daha yaklaştırdığının farkında değildirler.

7- Gereklilik: Toplumda değişen değer yargıları ve adetler, insanlar arası ilişkileri düzenleyen ve statüsünü belirleyen gereklilik kavramına yeni bir şekil getirdiler. Eskiden bir kişinin toplumdaki yeri, bilgisi, hoşgörüsü, saygı uyandırması v.s gibi faktörlere bakılarak belirlenirken şimdi hangi marka sigara içtiği, nerelere gittiği veya maddi imkanları eski sağlam değerlerin yerini alıyor.

8- Sigaranın refleks halini alması: Bazı kimseler için sigara içmek artık tabii bir refleks halindedir. Yemeklerden sonra kahveyle birlikte veya birini beklerken yakılan her sigara, adeta merkezi sinir sistemlerinin tabii bir uzantısı halini almıştır. Bu insanların sigarayı bırakmaları çok zordur. Sigaradan yoksun edinmeleriyle birlikte sinir sistemleri dengesini kaybeder. Vücutlarının gösterdiği tepkiye, psikosomatik türde rahatsızlıklar ortaya çıkar.

9- Alkolle birlikte sigara içmek: Çoğumuzda yerleşmiş yanlış bir kanaat de, içki içerken, sigaranın katık olduğunudur. Bazılarına göre, içkisiz ve sigarasız bir hayat, boş ve sevksizdir. Umudumuz, bu kişilerin hayat görüşlerindeki yanlışlıkları hemen fark ederek, sağlıklı ve emin bir yok seçmeleridir.

10- Beynin uyarılması için sigara kullanılması: Sigara üstüne araştırma yapan bilim adamları farelerin beyinlerini hipotalamus bölgelerine elektrot bağlayarak kimyevi ölçümler elde etmeyi başardılar.

Bu analizler sonucunda vücutlarına nikotin verilen farelerin beyin dalgalarının değiştiği ve rahatladıkları gözlendi. Fakat verilen nikotinin azaltılması sonucunda aynı fareler müthiş bir reaksiyon ve huzursuzluk gösterdiler.

Sigarada bulunan nikotin, farelerde olduğu gibi insanlar üzerinde de uyarıcı etki yapar. Sigara tiryakileri herhangi bir sebepten nikotin tüketimlerini kıssalar veya belli bir zaman hiç almasalar, vücutları hemen tepki gösterir; çöküntü, huzursuzluk ve aşırı yorgunluk duyarlar.

Sonuç olarak, sigara içme ihtiyacını dört ana grupta toplayarak sebepleri daha iyi inceleyebiliriz.

SOSYAL İHTİYAÇ: Daha çok gençlerde görülür kendini ispatlama, başkaları tarafından fark edilme arzularına dayanır. Çeşitli kompleksleri olan veya meseleler karşısında çaresiz kalan insanlar için, sigara başlıca sığınaktır.

PİSİKOLOJİK İHTİYAÇ: Sigaraya psikolojik bağlantısı olanlar, aşırı duygulu ve aşırı sinirli kişilerdir. Bunların ayrıca kendilerine ve çevrelerine olan güvenleri sarsılmıştır. Her konuda kararsız kalmış gibidirler. Herhangi bir olay karşısında veya karalarında tereddüt geçirince, hemen sigaranın yardımlarından medet umarlar.

FİZİKİ İHTİYAÇ: Sigaraya fiziki anlamda bağlanan insanlar, zorluklar karşısında olsunlar ya da olamasınlar, sigara içmeden yapamazlar. Bunlar, psikolojik bağımlılıklarını tamamlamış artık en son nokta olan fiziki bağımlılığa geçmiş kişilerdir. Sigara onlar için, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir ihtiyaçtır.

HİSSİ İHTİYAÇ: Sigara içmeyi zevk haline getiren bu kişiler, diğer zevklerini de bu olaya bağlamışlardır. Güzel bir yemekle, sürükleyici bir film seyrederken, arkadaş toplantılarında v.s haz duydukları şeyler yaparken sigaraya tamamlayıcı bir rol verirler. Çok çabuk sigaraya alışabilen bu tipler, İstediklerinde sigarayı bırakabilseler bile yinede zorluk çekerler

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.