Sağlık

Pick hastalığı ve tedavisi

Beynin ön bölgesinin hasarlanması sonucu ortaya çıkan Pick hastalığı, Alzheimer’dan sonra ikinci sıklıkta görülen bir hastalıktır. Son zamanlarda sıkça görülen Pick hastalığının ağır sinir sistemi kaybı sonucunda kesilen beynin, lastiksi ve sert bir kıvamda olması bu bölgenin küçülmesine ve büzüşmesine neden olur. Mikroskopik inceleme sonrasında beyin atrofiye uğrar. Beyin dokusunun atrofiye uğraması sonrasında Pick cisimciklerinin tespit edilmesinden dolayı hastalık bu adı almıştır.

Beynin ön bölgesinin birçok işlevi bulunmaktadır. Özellikle ‘ben’ kavramından bu bölge sorumludur. Bu bölgenin zarar görmesi kişinin kendisini bilmemesine ve olaylara karşı kayıtsız kalmasına neden olur. Bellek kaybı, davranış bozuklukları ve Alzheimer tipi sorunlar kendini gösterir.

Pick Hastalığı Tanısı

Nörolojik muayene bulguları: İlkel refleksler, ekolali, inkontinans, ellerde titreme, rijidite, gövdede tutukluk, konuşmada tutukluk saptanabilir.
Nöropsikolojik testler: Çeşitli derecelerde konuşma -anlama bozuklukları; amnezi, afazi, algısal- mekansal bozukluk olmadan frontal lob testlerinde anlamlı bozukluk saptanır.
Elektoensefalografi: Genellikle normal saptanır.
Beyin görüntülemesi: Ağırlıklı olarak frontal lob ve ön temporal lopta belirgin atrofi (simetrik& asimetrik küçülme) saptanır.

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.