Sağlık

Meme kanseri nedir, nasıl anlaşılır?

Memede gelişen birçok tümör türü bulunmaktadır. Bunlar meme dokusu içindeki konumları ve uzak yerlere yayılım yapıp yapmamalarına göre birbirinden ayrılır.

Tümörler memede sütün yapıldığı yer olan lobüllerde meydana gelebilir. Bu durumda kanser, lobüler meme kanseri veya karsinomu adını alır. Duktal karsinom ise sütü meme başına taşıyan kanallarda oluşan kanserlere verilen isimdir.

Ek olarak, erken evrede bir tümörün, meme içinde henüz oluştuğu yerle sınırlı olması in situ veya non-invaziv olarak tanımlanır. Benzer bir yaklaşımla, tümörün memenin başka kısımlarına yayılması ise invaziv veya infiltratif olarak isimlendirilir.

Bu durumda dört kombinasyon bulunmaktadır:

– İn situ lobüler karsinom (LCIS), gerçek bir kanser olarak ele alınmaz ancak ileride kanser olasılığının arttığını gösterir.
– İnfiltratif (invaziv) lobüler karsinom (ILC), invaziv meme kanserlerinin %5′ini oluşturur.
– İn situ duktal karsinom (DCIS), non-invaziv meme kanserleri arasında en sık görüleni ve en iyi tedavi edilebilenidir.
– İnfiltratif (invaziv) duktal karsinom (IDC), en sık görülen meme kanseri olup invaziv meme kanserlerinin %80′ini oluşturur.

Meme kanseri yayıldığında koltuk altı lenf nodlarında da kanser hücreleri bulunabilir. Aksiller lenf nodları adı verilen bu nodlara ulaşan bir kanser, vücudun başka bölgelerine de yayılabilir. Aksiller lenf nodu tutulumu aynı zamanda yinelemenin (rekürrens) de bir göstergesidir. Meme kanseri başka organlara yayıldığı zaman metastatik meme kanseri adını alır. Kemikler, karaciğer ve akciğerler; meme kanserinin sık yayılım gösterdiği organlardandır.

Risk altındaki kişiler

Bir kadında meme kanseri görülme riski yaşla birlikte artar, 35 yaşından genç kadınlarda olasılık oldukça düşüktür. Bir kadının tüm yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski 8′de 1′dir.

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.