Sağlık

Kanser tedavisinde radyoterapi yöntemi

Kanser tedavisinde temel olarak cerrahi yaklaşım büyük rol oynasa da yalnız başına cerrahi tedavi ancak erken evre kolorektal kanserler için yeterli olabiliyor. Bu hastalığın tedavisinde kemoterapinin ve bazı lokalizasyonlar için kemoterapi ile birlikte rapyoterapinin de önemli bir yeri var.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Banu Atalar, kolorektal kanserlerde radyasyon tedavisinin yeri ve önemini anlattı.

Radyoterapi, yüksek enerjili X-ışınları, elektron demetleri ve radyoaktif izotoplar yoluyla kanser hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için kullanılır. Radyasyon tedavisi, tedavi alanı içerisindeki kanserli hücrelerin kromozom ve DNA’larına zarar vererek bu hücrelerin büyüyüp, çoğalmasını önler.

Bağırsak kanserlerinde uygulanan radyasyon tedavisini biraz anlatır mısınız?

Bağırsak kanserleri iki grupta inceleniyor. ‘Kolon kanserleri’ ve ‘rektum kanserleri’. Kalın bağırsakların yaklaşık 150-180 cm’lik üst kısmına ‘‘kolon’’, 15-17 cm’lik alt kısmına ise ‘‘rektum’’ adı verilir. Kanserin yerleşim yerine, büyüklüğüne, çevre dokulara ve uzak organlara yayılımına göre tedavi yaklaşımları farklıdır.

Cerrahi tedavi gibi ışın tedavisi de bölgesel bir tedavidir. Sadece tedavi edilen bölgedeki kanserli hücreleri etkiler. Bağırsak kanserlerinde tedavinin rolünü 3 şekilde tarif etmek uygun olur; birincisi cerrahi sonrası mikroskobik hastalığın yayılmış olabileceği bölgelerde kanserli hücreleri yok etmek için, ki bu en sık kullanım alanıdır.

Radyoterapinin ikinci ve son zamanlarda çok da fazla gündemde olan rolü ise cerrahi öncesi çok büyük tümörlerin küçültülmesi ve cerrahiyi kolaylaştırmak için kullanımıdır. Cerrahi öncesi radyoterapi uygulanmasının diğer bir avantajı da sfinkter dışkılama kontrolünü ve koruyucu cerrahi şansının yani; hastanın hayat kalitesi bozulmadan kendi organı ile beraber yaşama şansının korunmasıdır.

Son zamanlarda bütün dünyada organ koruyucu tedaviler radyoterapi ve beraberinde eş zamanlı kemoterapi kullanımı sayesinde ön plana geçmiştir. Işın tedavisinin diğer bir rolü ise hastalığın ileri dönemlerinde başlar, kemik ve beyine sıçramış veya diğer tedavilerin hiç birine cevap vermeyip nüks etmiş tümörlerde palyatif yani belirtileri rahatlatmak amacıyla kullanılır.

Peki hastanın önce cerrahi müdahale veya radyoterapi görmesine nasıl karar veriliyor?

Aslında bu gruptaki hastalar kolorektal tümörlerle ilgilenen bir hekim grubu tarafından değerlendirilmeli ve ortak bir karar alınmalı ama malesef bu her zaman mümkün olmuyor. Bu yüzden biz hastalara tanı konulduğu zaman bir cerrahın yanı sıra, bir medikal onkolog ve bir radyasyon onkoloğunun da görmesini tavsiye ediyoruz.

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.