Sağlık

Kanser hakkında bilmeniz gerekenler

Kanser artık eskisi gibi korkulan hastalıklar olmaktan çıkmaktadır. Zaten bir sorunu yenmek istiyorsak en başlıca yapmamız gereken şeylerden birincisi ona karşı mücadele vermektir. Kansere karşı mücadele verebilmek içinde onun hakkında bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bu yazımızdan kanser hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Her üç kişiden en az biri kanser hastalığına yakalanır. İngiltere’de halen yaklaşık iki milyon kişi kanser tedavisi görmüştür ve bu 25 kişide birden fazladır. Bu kişilerin çoğu uzun süre yaşamıştır.

Kanser konusundaki tutumlar değişiyor ve çoğu insan için kanser konusu artık eskisi gibi tabu olmaktan çıkıyor. Günümüzde kanser hastaları, tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi, kendilerine konulan tanı hakkında daha kolay konuşabiliyor. Duygularını paylaşabilmeleri, aile ve arkadaşlarının hastaya destek vermesini kolaylaştırıyor.

Çoğunuzun bildiği gibi, tıp alanında yaşanan gelişmeler kanserli kişilerin konuya bakışı üzerinde büyük etki yapmıştır. Her zaman iyi sonuçlar alınmasa da, yeni binyılın başlangıcında, eskiden beri çok daha az korkulan diğer pek çok hastalıkla karşılaştırıldığında, birçok kanserli hasta için gelecek daha umut vericidir. Tam olarak ne tür yanlışlıkların hücrelerin kanserleşmesine yol açtığı konusunda hızla daha fazla bilgi ediniyoruz ve yeni buluşlar heyecan veren yeni tedavilerin geliştirilmesini sağlıyor.

Yirminci yüzyılda kanser giderek daha yaygın hale gelmiştir. Bunun nedenlerinden biri yaşlı nüfusun artması ve kanserin daha çok yaşlı kimseleri etkilemesidir. Bir diğer önemli neden de sigaradır. Ne var ki, kanserin yaygınlaşmasına karşın, aynı zamanda tamamen iyileşme şansı da sürekli olarak artmaktadır. Henüz tamamen iyileşme şansına sahip olmayanlar da daha uzun yaşamakta ve yaşam kaliteleri yükselmektedir.

Bu olumlu gelişmelerin nedenleri arasında erken tanı, daha etkili tedavi olanakları, daha başarılı destekleyici tedaviler ve daha başarılı sağlık örgütlenmesi bulunmaktadır. Kanserli tüm hastalar artık var olan en iyi tedaviden yararlanma ve çeşitli kuruluşlardan destek görmeyi bekleyebilir.

Bir diğer gelişme de hastaların artık kanser ve tedavi seçenekleri konusunda daha bilgili olmalarıdır. Hastalar çeşitli yollardan giderek daha çok bilgilendirilmekte, çeşitli kaynaklardan doğru ve yazılı bilgiler elde edilebilmektedir. Pek çok hastanede hastalara bilgi verilmesi artık gündelik bir uygulamadır. Hastalar internette gezinmektedir. Haklı olarak, hastalar, artık kendi sağlıklarıyla ilgili karar vermede pasif bir ortak olmaktan daha az hoşnuttur. Ayrıca, hem yerel hem de ulusal düzeyde, hastaların ve tıp mensubu olmayan diğer kişilerin kanserle ilgili sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması sürecine aktif olarak katılmalarını sağlayacak olanaklar hızla artmaktadır.

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.