Sağlık

Hamilelikte diyabet teşhisi ve tedavi yöntemleri

Hamilelik süresince anne adayları pek çok rahatsızlığa yakalanma riskine sahipler. Bunlardan biri de şeker hastalığı (diyabet). Şeker hastalığı hamileliğe bağlı ortaya çıkabileceği gibi, anne adayının hamilelikten önce de diyabet rahatsızlığı olabilir. Her iki durumda da, anne adayı mutlaka tedavi edilmelidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Yakut hamilelikte şeker hastalığı ile ilgili en çok merak edilenleri anlattı.

Diyabet; pankreastan insülinin az salınması nedeniyle oluşan metabolik bir hastalıktır. Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmaları bozulur ve kan glikozu artar.

Diyabetik kadınların gebe kalmamaları için tavsiye edildikleri 1970′lerden günümüze tedavi ve tanıda ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, diyabetle komplike gebeliklerde konjenital anomali görülmesi ve komplikasyon gelişmesi normal gebeliklere göre daha fazladır.

Günümüzde tanı ve tedavi protokolleri ile, bu gereksiz yüksek komplikasyon hızı düşürülebilir.

Diabetes Mellitus (DM) insülin eksikliği, insülin direnci veya her ikisi sonucu gelişen hiperglisemi (kanda şeker düzeyinin yükselmesi) ile karakterize bir metabolik hastalıktır. Gebelikte 3 tip DM görülebilir;

1. Tip I Diabetes Mellitus: İnsüline bağımlı,
2. Tip II Diabetes Mellitus: İnsüline bağımlı olmayan,
3. Gestasyonel Diabetes Mellitus

Tip I DM ve Tip II DM gebelik öncesi var olan tiplerken, Gestasyonel DM gebelikte gelişen tiptir.

Gebelikteki fizyolojik değişiklikler

– Glikoz (şeker) metabolizması gebelikte önemli ölçüde değişiklik gösterir. Açlık glikoz seviyeleri düşüktür, yemek ya da glikoz yüklemesini takiben ise, gebelik dışı değerlerle karşılaştırıldığında yüksektir.

– Glikoz toleransı gebeliğin ilerlemesi ile prgoresif olarak düşer.

– Normal kadınlar gebelik esnasında iki kat insülin üretirler, diyabetik olanların ise insülin gereksinimleri artar.

– Gebelikte glikoz için renal eşik değeri düştüğünden, idrar örneklerinde birçok kadında glikozüri (idrarda şeker çıkması) tespit edilebilir.

Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM); gebelikte başlayan veya gebelikte ilk olarak tanımlanan
herhangi bir düzeydeki glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır. Gebelikte görülen diyabetin %90′ı bu tiptir.

Gestasyonel Diabetes Mellitus’lu gebelerde insülin direnci, normal gebelerdekine göre daha şiddetlidir. İnsülin sekresyonunda da bozukluk vardır.

Gestasyonel diyabetiklerin çocuklarında konjenital anomaliler izlenmez. Önemli etkileri ise şunlardır;

– Polihidroamniyos gelişimi ( Bebeğin içinde yaşadığı amniyos mainin fazla olması)

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.