Sağlık

Çocukların zekası anne-babayla doğru orantılı

Çocukların zekâ seviyesinin anne ve babanın eğitim düzeyine göre de farklılık gösterdiğini belirten uzmanlarca yapılan incelemelerde, geç yaşta anne baba olanların çocuklarının zekâ seviyesinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

İzmir Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Bildiren, yaptığı açıklamada, üstün yetenekli çocukların zekâ düzeylerinin ailelerin bazı değişkenlerine göre incelediklerini belirtti.

Anne ve babaların yaşları, eğitim düzeyi ve çocukların kardeş sayısı değişkenlerinin çocukların zekâ düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçladıklarını ifade eden Bildiren, incelemeye merkezin Temel Kabiliyet Testinde yeterli performansı göstermiş 11 ilçe ve 62 okuldan 2 ve 3. sınıfta olan 326 öğrencinin katıldığını söyledi.

Ahmet Bildiren, değişkenlerle ilgili bilgileri elde etmek amacıyla “Veli Bilgi Formu” dağıttıklarını ve bulguları analiz ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

“Biz kendi öğrencilerimiz arasında bir araştırma yaptık. Araştırmanın sonucunda örneklem grubundaki çocukların zekâ seviyesinin anne ve baba yaşlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptandı. Anne yaşı 40-49 yaş arasında olan çocukların zekâ seviyesinin anne yaşı 18-29 ve 30-39 yaş arasında olan çocukların zekâ seviyesine göre, baba yaşı 40-49 arası olan çocukların zekâ seviyesinin baba yaşı 30-39 yaş arasında olan çocukların zekâ seviyesine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.”

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.