Sağlık

Çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi

Uzmanlar, konuşma bozukluğu olan çocuk grubu için söylenebilen kelimelerin sayısından ziyade, dilin daha kompleks kullanımının hedef olarak belirlenmesinin daha uygun bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.

Öncelikle, olması gereken beceriler belirtilmelidir. Bu gruptaki katılımcılar için bu gereklidir. Konuşma gecikmesi olan çocukların sahip olması gereken beceriler şunlardır:

1. Seans sırasında bir sandalyeye oturabilmek
2. Araya giren büyük bir sosyal davranışın olmaması
3. Müzikle tedavi uzmanına dikkat edebilmek
4. El çırpma temel cevapları taklit edebilmek
5. “Bunu yap” gibi belli bir talimatı takip edebilmek

Klinik örnek
Gelişim uzmanları ve konuşma terapistleri, dil öğrenme sürecine ait bir sıradan bahsederler. Dil becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş bu liste, hedef ve beklenti hiyerarşisini şekillendirir. Aşağıda, nihai hedeflere giden gelişimsel hedeflerin ana hatlarını teferruatlı bir biçimde görebiliriz:

Nihai hedef
Tam cümleler halinde düşüncenin sözel olarak ifade edilmesi

Sözel algı
1. Nesneleri tanıma (“Bana davulu göster.”)
2. Çok basit etkinliklerde bulunma (“Zili çal.”)
3. Uzaysal konumlama etkinliklerini uygulama (“Davulu sandalyenin üstüne koy.”)
4. Etkinliklerin sırasını takip edebilme (“Ayağa kalk, ellerini çırp, sonra otur.”)
5. İlişkili nesneleri eşleştirebilme (“Bu pena hangi çalgının?”)
6. Benzer nesneleri sıralama (“Parlak çalgıları al.”)
7. Vücut yüzeyinin farkına varma etkinlikleri (“Kendi etrafında dön.”)
8. Nesnelerin farkına varma etkinlikleri (“Tefi yüksek bir yere koy.”)

Sözel ifade yeteneği
1. Sesli harf taklidi (“A de.”)
2. Sessiz harf taklidi (” Mm de.”)
3. Kelime taklidi (“Zil de.”)
4. Temel ifade ve tanımlamalar

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.