Sağlık

Cinsellikte kadın ne ister erkek ne ister?

Mutlu bir cinsel yaşam sürebilmek için en önemli etken gerek erkeğin gerekse kadının duyacağı doyum ve hazdır. Cinsellikte mutluluğun yollarını uzmanlarımız açıklıyor : 

Mayıs 2006, İstanbul – Cinsel sağlığı bozan her problem, gerek kadının gerekse erkeğin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığını da olumsuz etkiliyor. – Cinsellik insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğu için günümüzde cinsel sağlık alanında yepyeni bir kavram var: “Cinsel Mutluluk” . Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Acıbadem Sağlık Grubu’nun ortaklaşa düzenledikleri cinsel sağlıkla ilgili uluslararası katılımlı bilimsel sempozyumların ikincisi “Cinsel Mutluluk Sempozyumu” 12 Mayıs 2006 tarihinde Hilton Oteli Convetion Center’da gerçekleştirildi. Cinsel mutluluğu bozan ya da arttıran her boyutun tartışmaya açıldığı sempozyumda yerli ve yabancı bilim adamları görüş ve düşüncelerini paylaştılar. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Acıbadem Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı ve Cinsel İşlev Bozuklukları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ferruh Şimşek’in başkanlığındaki sempozyuma, Kanada Western Ontario Üniversitesi Üroloji Departmanında öğretim üyesi Dr. Gerald Brock, Cinsel Sağlık Uzmanı Dr. Rosie King, Afrika Cinsel Sağlık Derneği’nin Kurucu Başkanı Dr. Bernard Levinson, Prof. Dr. Emre Akkuş, Prof. Dr. Adil Esen, Doç. Dr. Cem İncesu, Doç. Dr. Tufan Tarcan ve Dr. Özay Özdemir konuşmalarıyla renk kattılar. Edebiyatçı ve yazarların da katıldığı sempozyumda “Aşk ve Cinsellik” çeşitli bakış açılarıyla ele alındı.

Yaşadığımız kültür cinsel beklentileri belirliyor !

Cinsellik olgusu ilk organizmaların ortaya çıkması ile başlayan, milyonlarca yıl içinde türlerin devamının sağlanmasındaki ana etmenlerin en önemlisi. Her tür ve organizmada olduğu gibi insanda da cinsellik var olduğu ilk günden bu yana yaşamının en temel dürtülerinden biri. Cinsellik, sosyal, kültürel, coğrafi etmenlerce etkilenen bir olgu. İnsanın ayağa dikildiği, kadın ve erkeğin göz göze geldiği ilk andan itibaren oluşan aşkın tarihinden, dinsel etkilerden, kadının tarihsel süreçte cinselliğinin bastırılmasından ve erkeğin yanında aynı haklara sahip olabilmek için verdiği mücadeleden, cinsel mutluğunun sağlanmasında erkeğin rolünden söz edildiği ilk konuşmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Acıbadem Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferruh Şimşek, “Aşk ve cinsellikten beklentilerimizi belirleyen en önemli unsur içinde yaşadığımız kültür. Kültürler birbirine karıştıkça da cinsellikle ilgili yargılar , beklentiler ve değerler değişikliğe uğruyor. Bunların getirdiği sorunların da cinsel sağlığa bir etkisi vardır.” diyor.

Kadınlar ve erkekler ne ister?

Cinsel mutluluğu sağlayacak en önemli etken, gerek erkeğin gerekse kadının duyacağı doyum ve haz. Bunun en iyi şekilde sağlanmasının yollarının anlatılıp tartışıldığı bir diğer konuşmada şöyle diyor: “Kadın ve erkeğin cinsel olarak tatmini farklı anlayış ve kavramlar oluşturuyor. Erkeğin tatminindeki ana etken cinsel performansının gücü ile ilgilidir. Son uluslar arası çalışmalar, bu konuda erkeklerin özgüvenini ve doyumunu sağlayan ana etmenin sertleşme kalitesi ile ilgili olduğunu gösteriyor. Sertleşme ne denli güçlüyse, seks o denli tatmin edici bulunuyor. Sanılanın aksine erkeğin partnerine haz ve doyum sağlaması da onun cinsel tatminde önemli rol oynuyor ve ana kaygılarından birini oluşturuyor. Kadınlarda durum tersine ve cinsel tatminde performans ön sıralarda değil. İyi cinsel performans yanında ilişkinin her boyutu kadın için eş derecede önemli. Eşin bağlılığı ve aidiyeti, her alanda birliktelik gibi duygusal etmenler kadın cinselliğini zenginleştiren öğeler. Özetle kötü bir ikili ilişki kadını cinsel olarak tatmin etmekten çok uzak. Sempozyumda cinsel tatmin ve mutluluğun anlaşılabilmesinin kadın ve erkeğin cinsellikten farklı beklentilerinin olduğunun belirlenmesi ile olasıdır.”

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.