Bilim & Teknoloji & Fizik ve Sanat

Pokemon Özellikleri Pokemon Türleri ve Savaş Taktikleri

Pokemon Özellikleri Pokemon Türleri ve Savaş Taktikleri

charizard-300x236Ates Pokemonları

Defans;

Çoğu Ateş türü pokemonun defansif özellikleri iyi değildir. Yani karşılarına toprak, kaya ve su pokemonları çıktığında fazla dayanamazlar. Genellikle de Ateş türü pokemonlar maçları bayılmadan tamamlayamazlar. Ejderha+Ateş türü olan Reshiram haricinde diğer Ateş türü pokemonlar su tipi saldırılara karşı dayanamazlar. Ateş pokemonları içinde birbirine zıt iki türü bir arada bulunduran dört pokemon vardır. Larvesta, Volcarona, Numel ve Camerupt.

Saldırı;

Ofansif yönden Ateş türü pokemonları çok güçlüdür. Böcek, Buz, Çimen ve Çelik türlerine karşı da üstünlüğü olduğundan çoğu pokemona karşı tehlike oluşturan bir türdür. Özellikle yüksek defansif özelliklere sahip Çelik pokemonlarını yenmek için kullanılan en güçlü türdür. Ateş türü saldırılarına en dirençli türler: Ejderha, Kaya, Toprak ve Su’dur. Ateş türü saldırılarıyla bilinen bir türdür. Saldırılarının yüksek güçleri ve rakipler için status problemleri oluşturabilecek yan etkileri vardır. En güçlü Ateş türü saldırıları: Overheat, Eruption, Flare Blitz ve V-Create’dir. Su pokemonlarına karşı koz olarak çoğu Ateş pokemonun hareket havuzunda Çimen türü saldırılar da bulunur.

Saldirilarinin cok zarar verdigi turler: Buz, Bocek, Cimen, Celik
Saldirilarin az sarar verdigi turler: Ates, Su, Kaya, Ejderha
Saldirilarindan cok zarar aldigi turler: Su, Kaya, Toprak
Saldirilarinda az zarar aldigi turler: Ates, Celik, Bocek, Buz, Bocek

aquali___vaporeonSu Pokemonları

Defans;

Su pokéleri iyi kullanıldığında harika savunmaya sahip olabiliyorlar. Her su türü pokemon ( İstisnalar hariç) bitki türü pokemonları karşılamak üzere buz türü saldırılara sahiptir. Ancak elektrik türü pokemonlar her zaman için su türü pokemonlara sorun çıkarmıştır. Quagsire, Swampert,Whiscash, Gastrodon ve Seismitoad elektrik tipi saldırılara karşı bağışık olsalarda bitki türü saldırılar bu pokemon için daha büyük tehdit oluşturur. Ve Chinchou gibi elektriğe karşı dayanıklı su pokemonlarıda vardır. Su türü pokemonların genel olarak dengeli bir niteliği vardır. Genellikle Atk, SpA ve Def statları birbirine yakın olur. Ancak hızları genel olarak ortalamanın altında kalmıştır.

Saldırı;

Su türü pokemonlar saldırı içinde oldukça uygundur. Birçoğu Ice Beam öğrenebildiği için bitki ve ejderha türü pokemonlar için büyük tehdit oluştururlar. Zaten su türü pokemonları dayanıklı yapanda su türünden başka saldırılarda öğrenebilmeleridir. Su türü saldırılarıyla yer ve kaya türü pokemonlara yüksek hasar verebilirler. Kaya ve yer tipi pokemonların oldukça yaygın olduğunu düşünürsek su türü pokemonlar bir artı daha kazanmış oluyor.

Saldirilarinin cok zarar verdigi turler: Ates, Toprak, Kaya
Saldirilarinin az zarar verdigi turler: Cimen, Su, Ejderha
Saldirilarindan cok zarar aldigi turler: Elektrik, Cimen
Saldirilarindan az zarar aldigi turler: Ates, Su, Buz, Celik

pikachuElektrik Pokemonları

Defans;

Elektrik pokemonları ortalama Defans’a ve ortalamanın üzerinde Special Defens’a sahiptir.Elektrik türü normal türle birlikte tek türe zayıf olan tek türdür.Defansif olarak kullanılan elektrik pokemonları Zapdos,Elekttros ve Magnezone’dur.

Saldırı;

Elektrik pokemonları genelde yüksek Speed ve Special Attack statlarıyla çok iyi Special Sweeper’lardır.Oyunda çok kullanılan Uçan ve Su türüne etkili vurabildiği için çok rahatsız edicidirler.En çok kullanılan elektrik saldırısı Thunderbolt’tur.Yağmur takımlarında Thunder’ın kullanımı yaygın görülür.Ayrıca paralys emek için en çok kullanılan saldırıda Thunder Wawe’dir.

Saldirilarinin cok zarar verdigi turler: Su, Ucan
Saldirilarinin az zarar verdigi turler: Elektrik, Cimen, Ejderha
Saldirilarinin zarar vermedigi turler: Toprak
Saldirilarindan cok zarar aldigi turler: Toprak
Saldirilarindan az zarar aldigi turler: Cimen, Celik

 

bulbasaurÇimen Pokemonları

Defans;

Defansif olarak ise bitki Pokemon’larının hem iyi hem kötü tarafları vardır. Toplamda 5 türe zayıf olmalarına rağmen bu türlerin sadece 2si yaygındır (ateş ve buz). Zehirli, böcek ve uçan saldırılar nadiren gözükürler. Buna ek olarak zehirli türü de olan bitki Pokemon’ları vardır; bu Pokemonlar böcek ve zehirli türlerine olan zayıflıklarını kaybederler. Son olarak, bitki türünün dayanıklı olduğu 4 türün hepsi son derece yaygındır. Öbür taraftan, neredeyse her su Pokemon’u Ice Beam gibi bir buz saldırısı da öğrenebildiğinden bitki Pokemonlarının suya dayanıklı olması pek şey ifade etmez. Ayrıca aynı zamanda zehirli türü de olan bitki türlerinin toprak saldırılarına karşı dayanıklılığı kaybolur. Her ne kadar bu yüzden çoğu bitki Pokemonları iyi defansif Pokemonlar olmasa da Leech Seed, Stun Spore, Sleep Powder/Spore gibi saldırılar sayesinde bitki Pokemonları iyi birer “annoyer” olabilirler. İyi defansif bitki türlerine örnek olarak Celebi, Ferrothorn, Amoongus, Whimsicott gibi Pokemon’ları verebiliriz.

Saldırı;

Ofansif olarak, bitki türü iyi bir tür değildir. 17 türden 7si bitki türlerine dayanıklıdır ve bitki türleri sadece 3 türe karşı iyi vurur, buna ek olarak bitki saldırılarının vurmamasını sağlayan Sap Sipper gibi bir ability de vardır. Bu yüzden bitki saldırıları ofansif Pokemonlarda genelde Su/Toprak türlerini vurmak dışında pek tercih edilmez. Bitki saldırılarının bir kötü tarafı da pek güçlü bitki saldırısı olmaması, güçlü bitki saldırılarının da kötü yan efektleri olmasıdır. Leaf Storm kullanan Pokemon’un Special Attack’ını yarıya indirir, Wood Hammer kullananın da canını götürür, Petal Dance şaşırmaya sebep olur, Solarbeam hava güneşli değilse kullanılması 2 tur sürer, Frenzy Plant kullandıktan sonra ise bir tur beklemek zorunludur. Power Whip ve Seed Flare en iyi bitki saldırılarıdır, ama pek az Pokemon tarafından öğrenilirler.


Saldirilarinin cok zarar verdigi turler: Su, Kaya, Cimen
Saldirilarinin az zarar verdigi turler: Cimen, Zehir, Ejderha, Ates, Celik
Saldirilarindan cok zarar aldigi turler: Ates, Ucan , Zehir, Buz, Bocek
Saldirilarindan az zarar aldigi turler: Su, Elektrik, Cimen, Toprak

 

cuboneToprak Pokemonları

Saldirilarinin cok zarar verdigi turler: Ates, Elektrik, Kaya, Celik, Zehir
Saldirilarinin az zarar verdigi turler: Cimen, Bocek
Saldirilarinin zarar vernedigi turler: Ucan
Saldirilarindan cok zarar aldigi turler: Cimen, Su, Buz
Saldirilarindan az zarar aldigi turler: Zehir, Kaya
Saldirilarindan etkilenmedigi turler: Elektrik

 

 

 

 

geodudeKaya Pokemonları

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Ateş, Buz, Uçan, Böcek
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Kaya, Toprak, Çelik
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Su, Çimen, Dövüş, Toprak, Çelik
Saldırılarından az zarar aldığı türler: Uçan, Ateş, Normal, Zehir

 

braviaryUçan Pokemonlar

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Çimen, Böcek, Dövüş
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Kaya, Çelik, Elektrik
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Kaya, Elektrik, Buz
Saldırılarından az zarar aldığı türler: Çimen, Böcek, Dövüş
Saldırılarından zarar gormedigi türler: Toprak

 

 

 

 

metagrossPsişik Pokemonlar

Defans;
Special Defense yetenekleri iyi olup genelde Defense ve Hp statları ortalamanın altındadır.Ama çoğunluklar Recover gibi bir can doldurma hareketleri vardır.Genellikle Special tabanlı hareketler taşırlar.Psychic pokemonları genellikle Crunch veya Night Slash gibi bir hareketle K.O olurlar.Ama Dark tipi hamlelere direnen Bronzong ve Metagross gibi istisnalar vardır.
Saldırı;
I.Nesilden beri Pyschic Pokemonlar’ı yüksek Special Attack ve
Speed statlarıyla çok iyi Special Sweeperlar olmuşlardır.Hatta Psyhic Pokemonları zayıf oldukları Bug,Dark,Ghost türlerine karşı saldırılarda bulunur.Bunlarla birlikte en büyük dezavantajları Dark türüdür.Ama bu bağışıklık Miracle Eye kullanarak ortadan kaldırılabilir.
Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Zehir, Dövüş
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Hayalet, Çelik
Saldırılarının zarar vermedigi türler: Karanlık
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Hayalet, Karanlık, Böcek
Saldırılarından az zarar aldığı türler: Dövüş, Psychic
cytherBöcek Pokemonlar

Defans;

Böcek pokemonlarının defansif yönden de eksiklikleri bulunmaktadır. Düşük defanslarından ve genellikle ikinci tür olarak uçan türe sahip olmalarından dolayı Kaya türüne karşı 4 kat zayıftırlar. Yaygın kullanılan iki tür olan Toprak ve Dövüş türüne karşı dayanıklıkları vardır fakat bu iki tür de Kaya türü saldırılar öğrenebiliyor. Hem Böcek-Uçan hem de Böcek-Zehir türü pokemonlar Dövüş türüne karşı oldukça dirençlidirler. Ayrıca bu iki çift türü olan pokemonlar Çimen türü saldırılara karşı da oldukça dirençlidirler. Yani Giga Drain, Energy Ball ve Petal Dance gibi güçlü Çimen türü saldırılarına direnebilirler. Bu da onların zayıf defansını biraz telafi edebilir. Böcek-Çelik pokemonları da sadece bir türe karşı zayıf olduklarından ve 10 türe karşı dirençli olduklarından etkilidirler.

Saldırı;

Hücum yönünden böcek pokemonlarının biraz eksikleri vardır. Psişik ve karanlık türlerine karşı üstünlükleri olmasına rağmen çimen türüne olan üstünlükleri çimen ve zehir türlerinin genellikle bir arada bulunması sebebiyle azalmıştır. Birinci jenerasyonda sadece 3 böcek türü saldırı vardı ve hiçbiri güçlü değildi. O zamandan itibaren böcek türü saldırıların sayısı artmaya başladı. Fakat altı tür böcek pokemonlarına karşı dirençli olduğundan saldırıda çimen türünden sonra en etkisiz ikinci tür olarak kabul ediliyor. Çimen türlerinde veya böcek pokemonlarının etkili olduğu diğer türlerin ikinci türlerinin zehir türü olması da böcek türlerine sorun çıkarıyor. İstisnalar haricinde güçlü saldırıları olmayan böcek pokemonları da rakiplerine bu yüzden fazla zarar veremiyorlar. Fakat böcek türü saldırılar farklı türdeki pokemonlar tarafından kullanıldıklarında etkili olduğu üç türdeki pokemonlara büyük bir sürpriz olabilir.

Saldırılarının ağır zarar verdiği türler: Çimen, Psychic, Karanlık
Saldırılarının hafif zarar verdiği türler: Ateş, Dövüş, Uçan, Zehir, Hayalet, Çelik
Saldırılarından ağır zarar aldığı türler: Ateş, Kaya, Uçan
Saldırılarından hafif zarar aldığı türler: Çimen, Dövüş, Toprak

 

machoke_dreamDovüş Pokemonlar

Defans;

Defansif yönden Dövüş pokemonlarının hem iyi hem de kötü yönleri bulunmaktadır. Karanlık ve Kaya pokemonlarına karşı dirençlidirler fakat Psişik ve Uçan türlerine karşı zayıftırlar. Fakat Lucario, Gallade, Scraggy, Scrafty, Medicham ve Cobalion gibi pokemonlar çift tür olmaları sayesinde Psişik saldırılarına direnebiliyorlar.  Scraggy ve Scrafty ise Karanlık türü olmalarından dolayı Psişik türüne karşı bağışıktırlar.

Saldırı;

Hücum yönünden Dövüş pokemonları oldukça güçlü pokemonlardır. 5 türe karşı etkili bir şekilde vururlar. Kaya ve Çelik gibi yüksek defansı bulunan türlere etkili bir şekilde vururlar. Oyunda Normal türdeki pokemonlara etkili bir şekilde vurabilen tek türdür. Karanlık türüne etki eden iki türden biridir. Fakat Hayalet pokemonlarının bu türün saldırılarına karşı bağışıklıkları vardır. Dördüncü jenerasyona kadar güçlü Dövüş türü saldırılarının sayısı çok azdı. Fakat Close Combat, Superpower ve Hi Jump Kick saldırılarıyla bu eksiklik de kapatıldı.

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Normal, Buz, Kaya, Karanlık, Çelik
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Zehir, Uçan, Psychic, Böcek
Saldırılarının zarar vermedigi türler: Hayalet
Saldırılarından ağır zarar aldığı türler: Uçan, Psychic
Saldırılarından hafif zarar aldığı türler: Böcek, Kaya, Karanlık

 

ice-o-pedeBuz Pokemonlar

Defans;

Buz türünün defansif yönden kötü olduğu herkesçe kabul edilir.Ateş,Dövüş,Kaya ve Çelik türlerine zayıfken Stealth Rock, Bullet Punch and Fire Blast gibi yaygın saldırılara zayıftırlar.Sadece kendi türlerine arşı dirençlidirler dayanıklı olmayan buz pokemonları şunlardır.Swinub ailesi(ikinci türü yerdir) Articuno ve Delibird(ikinci türleri uçandır.)Snover ailesi,(ikinci türleri çimendir) ve Kyurem(ikinci türü ejderdir.)

Saldırı;

Buz pokemonları genelde ejder,çimen,uçan ve yer pokemonlarına karşı kullanılır.

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Çimen, Toprak, Uçan, Ejderha
Saldırılarınin az zarar verdiği türler: Ateş, Su, Buz, Çelik
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Ateş, Buz, Kaya, Çelik
Saldırılarından az zarar aldığı türler: Buz

 

gengarHayalet Pokemonlar

Defans;

Genellikle Karanlık türüne olan zayıflıkları onları bazen kötü duruma sokabilir, Dövüş türüne olan bağışıklıkları onların daha çok tercih edilmelerini sağlıyor. Sableye ve Spiritomb gibi pokemonlar aynı zamanda Karanlık türü oldukları için karanlık pokemonlarına olan zayıflıklarını kaybetmiş oluyorlar. Ancak bu pokemonlar birçok türe az hasar verebilirler. Yinede Sableye ve Spiritomb Normal, Dövüş ve Psişik türü saldırılara karşı bağışıktır. Bu sayede harika defansif pokemonlar oluyorlar.

Saldırı;

Hayalet türü pokemonlar çoğu zaman rakibine status yaparak hasar verirler. Ve çoğunlukla rakiplerini confusion, burn yada paralyz yaparlar. Savaşlarda kullanmak için iyi bir türdür. Çünkü hepsi mükemmel saldırılara sahiptir. Hypnosis yada Shadow Ball bunlardan sadece ikisidir.

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Psychic, Hayalet
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Karanlık, Çelik
Saldırılarının zarar vermedigi türler: Normal
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Hayalet, Karanlık
Saldırılarından az zarar aldığı türler: Zehir, Böcek
Saldırılarından zarar almadigi türler: Normal, Dövüş

 

Zehir Pokemonlar

Defans;

Defansif yönünden Zehir türünün oyunlarda kullanılan en çok defansif türlerinden biri olduğunu söyleyebilirim . Sadece 2 türe karşı zayıf ve bu türlerde oldukça yaygın olarak bilinmektedir. Birde en çok kullanılan saldırılardan biri olan Earthquake Zehir Türlerine karşı etkili vurur. Ancak Koffing ve evrimleri Levivate yeteneği sayesinde Deprem’e karşı bağışıklık kazanır, Ayrıca Zubat ve Evrim Aileside Hem Zehir Hem Uçan oldukları için Yer saldırılarından etkilenmiyor. Bunun dışında X-Scissor, Close Combat ve Leaf Blade gibi saldırılara direnebilirler. Birde çoğu Zehir türü Toxic Spikes öğrenebiliyor. Zehir türü oldukları için genellikle rakibi kışkırtmak için Toxic kullanabilirler.

Saldırı;

Hücum yönünden bakacak olursak, Zehir türünün kötü olduğunu söyleyebilirim. Sadece 1 türe karşı etkili vuruyor. Bunun dışında 4 Tür zehir türüne karşı dayanıklı ve 1 tür ise zehirden etkilenmiyor. Çelik türünün yaygın olması ile beraber rakip zehir saldırılarından korunmak için Skarmory, Ferrothorn gibi pokemonlar çıkarabilir. Yinede Zehir türünün hücum yonunda bir avantajı oluyor. Zehir saldırıları ile rakibe yüksek bir ihtimal ile zehirleyebilir.

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Çimen
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Zehir, Toprak, Kaya, Hayalet
Saldırılarının zarar vermedigi türler: Çelik
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Toprak, Psychic
Saldırılarından az zarar aldığı türler: Çimen, Dövüş, Zehir, Böcek

 

ejderha-pokemonlariEjderha Pokemonları

Defans;

Elektrik, Bitki, Su ve Ateş pokemonlarına karşı dayanıklıdırlar. Buz türüne olan zayıflıkları her zaman için onlara karşı kullanılmıştır. Kingdra gibi bir pokemon için dayanıklılıkları harika oluyor.

Saldırı;

En çok kullanılan Ejderha pokemonları, yüksek Atk ve SpA base statlarına sahiptir. Dragon türü saldırılara yalnızca Steel türü pokemonlar dayanıklıdır. Ejderha türü, Ejderha türüne super effective vururken geriye kalan bütün türlere normal vurur. STAB aldığından ve harika saldıırları olduğundan normal vurduğunda dahi oldukça etkili saldırıları vardır.

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Ejderha
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Çelik
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Buz, Ejdeha
Saldırılarından az zarar aldığı türler: Ateş, Su, Eletrik, Çimen

 

steel_starter_pokemonÇelik Pokemonları

Defans;

Defansif yönden Çelik türü en iyi türdür. Saf çelik pokemonlar 17 türden 11’ine karşı dayanıklıdırlar. Bunun yanında zehir türü saldırılara karşı da bağışıklıkları vardır. Yüksek defanslarından dolayı bir çok saldırıya karşı dayanıklıdırlar.
Fakat çelik pokemonlarının zayıf olduğu türler olan toprak, dövüş ve ateşten üçü de çok popüler pokemon türleridir. Bu türlerin saldırılarına karşı fazla direnç gösteremezler. Özellikle ikinci türü uçan olmadıkça yaygın kullanılan Earthquake saldırısından çok etkilenirler. Neyse ki çelik türü pokemonların çoğunun iki türü vardır ve bu da bu üç türün saldırılarından en az birine karşı dirençli olabilmeyi sağlar.
Magnemite, Magneton ve Magnezone neredeyse tür açısından en dayanıklı pokemonlardır. 12 türe karşı dirençlidirler ve 1 türe karşı da bağışıklıkları vardır fakat toprak saldırılarından normalden 4 kat daha fazla saldırı alırlar.

Saldırı;

Hücum yönünden bakacak olursak, Çelik pokemonlarının kullanması için genellikle STAB vuruşlar olan çelik türü saldırılar tavsiye edilir. Çelik türüne dayanıksız olan sadece iki tür var, bunlar da Buz ve Kaya türleridir. İki türde nadiren defansif yönde kullanılır. Saf çelik pokemonu sadece 5 tane var bu yüzden geriye kalanların hepsi bu dezavantajı azaltan ikinci bir türe sahipler. Çelik türü pokemonların genelde iyi bir atak statları fakat ortalamanın altında bir special atak statları vardır. Fakat Empoleon, Lucario, Magnezone gibi istisnalar da var elbette. Yüksek fiziksel atak gücü olan çelik pokemonlara örnekler ise Scizor, Metagross ve Excadrill’dir.

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Buz, Kaya
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Ateş, Su, Elektrik, Çelik
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Ateş, Dövüş, Toprak
Saldırılarından az zarar aldığı türler: Normal, Çimen, Buz, Uçan, Psychic, Böcek, Kaya, Hayalet, Ejderha, Karanlık, Çelik
Saldırılarından zarar görmedigi türler: Zehir

 

Normal Pokemonlar

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: –
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Çelik, Kaya
Saldırılarının zarar vermedigi türler: Hayalet
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Dövüş
Saldırılarından az zarar aldığı türler: –
Saldırılarından zarar almadigi türler: Hayalet

 

darkraiKaranlık Pokemonlar

Defans;

Karanlık türü pokemonların Atak haricinde oldukça güçlü statları yoktur ve de genellikle Umbreon, Spiritomb, Drapion, Scrafty, Mandibuzz ve Tyranitar haricinde zayıf defans özellikleri vardır. Olumlu tarafından bakarsak Karanlık türünün Psişik türüne karşı bağışıklığı bulunmaktadır. Ek olarak hem Karanlık hem de Hayalet türü olan pokemonların Ring Target itemi ve Scrappy yeteneği dahilinde olan Dövüş saldırıları hariç tutarsak hiçbir türe karşı zayıflıkları yoktur.

Saldırı;

Karanlık türü saldırılar Psişik türü bir pokemonla mücadele ederken özellikle saldırıların ikinci etkileri sayesinde oldukça kullanışlıdırlar. Örneğin Crunch rakibin defansını düşürür ki bu da çoğu defansı düşük Psişik pokemonuna sorun yaratır. Bite flinching(ürkütme, çekinme) neden olur.  Faint Attack hiç ıskalamaz. Night Slash’in yüksek kritik vuruş oranı vardır. Pursuit rakip pokemon değiştirmeden vurabilir.  Birçok Karanlık türü hareketin içinde genellikle çalma ve aldatmaya yönelik hareketler vardır.  Örneğin Thief, rakibin itemini çalar. Ve de Snatch, rakibin saldırılarının yararlı etkilerini çalar.
Karanlık türü saldırılar dördüncü jenerasyonun öncesine kadar special saldırılar olarak kabul ediliyordu ve sonra fiziksel saldırılar da geldi fakat dördüncü jenerasyonda da Karanlık türü special saldırılar da fiziksel saldırılarla beraber geldi. Yani karanlık türü saldırıların hepsi special veya hepsi fiziksel diye bir şey yoktur.

Saldırılarının cok zarar verdiği türler: Psychic, Hayalet
Saldırılarının az zarar verdiği türler: Dövüş, Karanlık, Çelik
Saldırılarından cok zarar aldığı türler: Dövüş, Böcek
Saldırılarından az zarar aldığı türler: Hayalet, Karanlık
Saldırılarından zarar almadigi türler: Psychic

 

 

Alıntı: http://www.keremcep.com/

 

 

 

 

Yazar hakkında

Alkan Kaya

Yorumla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.